Welcome to Mokrica!

Loading...

"We are updating and developing the product"

 

Việc làm

CÔNG VIỆC DỊCH THUẬT TRỰC TUYẾN CHO CÁC NHÀ NGÔN NGỮ HỌC CHUYÊN NGHIỆP

Trong quá trình toàn cầu hóa, Mokrica tập trung vào việc giải quyết các vấn đề bất đồng ngôn ngữ nảy sinh giữa các doanh nghiệp và khách hàng. Với dịch vụ dịch thuật theo yêu cầu của mình, chúng tôi trao quyền cho khách hàng để nhận ra tiềm năng của các nhà ngôn ngữ học trên toàn cầu.

Công việc dịch thuật dành cho Biên phiên dịch tiếng Anh

Từ tiếng Anh sang ngôn ngữ khác

Công việc dịch thuật dành cho Biên phiên dịch tiếng Afrikaans

Từ tiếng Afrikaans sang ngôn ngữ khác

Công việc dịch thuật dành cho Biên phiên dịch tiếng Albania

Từ tiếng Albania sang ngôn ngữ khác

Các công việc dịch thuật dành cho biên phiên dịch tiếng Amharic

Từ tiếng Amharic sang ngôn ngữ khác

Các công việc dịch thuật cho biên phiên dịch tiếng Ả Rập

Từ tiếng Ả Rập sang ngôn ngữ khác

Các công việc dịch thuật dành cho biên phiên dịch tiếng Armenia

Từ tiếng Armenia sang ngôn ngữ khác

Các công việc dịch thuật dành cho biên phiên dịch tiếng Azerbaijani

Từ tiếng Azerbaijani sang ngôn ngữ khác

Các công việc dịch thuật dành cho biên phiên dịch tiếng Basque

Từ tiếng Basque sang ngôn ngữ khác

Các công việc dịch thuật dành cho biên phiên dịch tiếng Belarus

Từ tiếng Belarus sang ngôn ngữ khác

Các công việc dịch thuật dành cho biên phiên dịch tiếng Bengal

Từ tiếng Bengal sang ngôn ngữ khác

Công việc dịch thuật dành cho Biên phiên dịch tiếng Trung

Từ tiếng Trung sang ngôn ngữ khác

Translation ID là gì?

Translation ID là mã số ID để chia sẻ đến khách hàng, thông qua mã này bạn có thể nhận được phần thưởng Hoa hồng, dựa trên số lượng từ được áp dụng trên tất cả các cặp ngôn ngữ.

Copyright © 2024 - Mokrica Trading & Services Company Limited.
Dịch ngay
SMS
Zalo
Facebook

Chờ xử lý...

news/tuyendung