Welcome to Mokrica!

Loading...

"We are updating and developing the product"

 

Phương thức hoạt động

Phương thức hoạt động
Ngày đăng: 06/08/2022 06:42 PM

  Tự động phân tích tệp
  Bảng điều khiển trực tuyến cho phép khách hàng tải lên tài liệu cần dịch ở nhiều định dạng khác nhau.

  Báo giá tức thì
  Phân tích tệp tự động và trích dẫn báo giá trong vài giây.

  Tự động hóa API
  Tự động hóa quy trình dịch thuật từ đầu đến cuối thông qua API.

  myTranslator
  Các dịch giả chuyên dụng bản địa hóa chất lượng và nhất quán bản dịch.

  Hoàn thành bản dịch
  Đăng nhập vào tài khoản để tải xuống tài liệu/ dự án đã hoàn thành.

  Báo cáo thống kê
  Xem báo cáo thống kê dự án, chi tiêu dịch thuật.

  Copyright © 2024 - Mokrica Trading & Services Company Limited.
  Dịch ngay
  SMS
  Zalo
  Facebook

  Chờ xử lý...

  news/news_detail