Welcome to Mokrica!

Loading...

"We are updating and developing the product"

 

Hướng Dẫn Dịch Với Các Định Dạng Tệp: Word (docx, doc), Excel (xls, xlsx) và PDF

Hướng Dẫn Dịch Với Các Định Dạng Tệp: Word (docx, doc), Excel (xls, xlsx) và PDF
Ngày đăng: 08/08/2022 11:41 PM

  Tại Tab "Tải lên tập tin"
  •    Nhập tên đơn hàng của bạn
  •    Chọn “Tải lên tập tin” 
  •    Nhấp vào “Choose file” để tải lên 

  •    Chọn ngôn ngữ nguồn “Dịch từ” 
  •    Chọn ngôn ngữ đích “Dịch sang
  •    Chọn “Chủ đề


  Chọn “Mức chất lượng” 

  Trích dẫn đơn hàng
  •    Tên đơn hàng
  •    Dịch từ
  •    Dịch sang
  •    Chủ đề
  •    Số từ
  •    Số tiền
  •    Dự kiến hoàn thành
  •    Tổng số tiền


  Sau khi Đặt hàng, đơn hàng của bạn đang trong trạng thái "Chờ xử lý".


  Xem lại đơn đặt hàng và thanh toán

  Sau khi thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được email thông báo xác nhận rằng người dịch được đề xuất sẽ tiếp nhận yêu cầu dịch thuật của bạn và hoàn thành bản dịch đúng theo lịch trình. 


  Khoảng thời gian hoàn thành bản dịch được nền tảng của chúng tôi tính toán dựa trên quy mô của dự án. Tốc độ dịch trung bình của chúng tôi là 3000 từ/ ngày cho mỗi người dịch.

  Copyright © 2024 - Mokrica Trading & Services Company Limited.
  Dịch ngay
  SMS
  Zalo
  Facebook

  Chờ xử lý...

  news/news_detail