Welcome to Mokrica!

Loading...

"We are updating and developing the product"

 

Translation ID

Translation ID

  Translation ID là gì? 
  Translation ID là mã số ID của bạn, mục đích để chia sẻ đến khách hàng và thông qua mã ID này bạn có thể nhận được hoa hồng dựa trên số lượng từ được áp dụng cho tất cả các cặp ngôn ngữ. 

   

  Vai trò của Translation ID
  Translation ID là giải pháp mở rộng và tăng khả năng thu nhập cho các thành viên tại Mokrica. 
  (1). Khách hàng đặt hàng dịch thuật và thanh toán bạn sẽ nhận thêm hoa hồng và phần thưởng thông qua mã ID này.
  (2). Người dịch được đề xuất công việc thông qua Mã ID này. 
  (3). Thống kê hoa hồng và phần thưởng trên mỗi tháng.

   

  Chính sách của Translation ID
  ❖ Hoa hồng: 5 đến 10% áp dụng trên số lượng từ của mỗi đơn đặt hàng.
  ❖ Phần thưởng: 0.5 đến 3% số tiền khách hàng đã đặt hàng.

   

  Làm thế nào để tôi nhận được ưu đãi qua Translation ID?
  Có hai cách để chia sẻ mã Translation ID của bạn: 
  Cách 1: Dịch giả chia sẻ Translation ID. Nhấn vào nút Translation ID, chọn nền tảng để chia sẻ Translation ID (Facebook, WhatsApp hoặc Zalo), chọn Đăng.

  Cách 2:  Khách hàng đăng ký tài khoản và cập nhật hồ sơ có gắn mã Translation ID của bạn. 

  Copyright © 2024 - Mokrica Trading & Services Company Limited.
  Dịch ngay
  SMS
  Zalo
  Facebook

  Chờ xử lý...

  news/giaiphap_detail