Welcome to Mokrica!

Loading...

"We are updating and developing the product"

 

Thiết lập hồ sơ

Thiết lập hồ sơ

  Để tiếp nhận công việc dịch thuật trên nền tảng Mokrica, dịch giả cần hoàn thiện các thông tin được yêu cầu trong phần Hồ Sơ.  


  Bước 1: Truy cập vào hệ thống Mokrica, tại Tab Thông tin, dịch giả nhập thông tin cá nhân. Nhấn vào nút Lưu.

   

  Bước 2: Tại tab Giới thiệu, tải lên CV và bằng cấp liên quan, nhập tóm tắt hoàn thành mục Hồ Sơ. Bên dưới, dịch giả cập nhật phần Học Vấn gồm Đại học, Chuyên ngành và Mạng xã hội (nếu có). Nhấn vào nút Lưu.

  Bước 3: Tại tab Dịch vụ của tôi, tích chọn Dịch vụ, Ngôn ngữ, Chuyên ngành, Kinh nghiệm và Công cụ bạn sử dụng phù hợp. Nhấn vào nút Lưu.

   

  Bước 4: Tại tab Cài đặt, chọn phương thức thanh toán, nhập email và thông tin thanh toán. Nhấn vào nút Lưu.

   

  Bước 5: Tại tab Liên hệ, nhập thông tin liên hệ. Nhấn vào nút Lưu.

  Sau khi được chấp thuận, Mokrica gửi đến bạn thông báo để bắt đầu làm việc. Tại Mokrica các khoản thanh toán dịch thuật sẽ tự động được thêm vào tài khoản của bạn. 

  Copyright © 2024 - Mokrica Trading & Services Company Limited.
  Dịch ngay
  SMS
  Zalo
  Facebook

  Chờ xử lý...

  news/giaiphap_detail