Welcome to Mokrica!

Loading...

"We are updating and developing the product"

 

Hướng dẫn dịch thuật với định dạng văn bản hình ảnh

Hướng dẫn dịch thuật với định dạng văn bản hình ảnh
Ngày đăng: 13/12/2023 10:12 AM

   

  Tại Tab “Văn bản hình ảnh”
  •    Nhập tên tài liệu của bạn
  •    Chọn văn bản hình ảnh để tải lên

   

   

  •    Chọn ngôn ngữ nguồn “Dịch từ” 
  •    Chọn ngôn ngữ đích “Dịch sang” 
  •    Chọn “Chủ đề” 

   


   

  •    Chọn "Mức chất lượng"

   

   

  Xem chi tiết đơn hàng của bạn:
  •    Số từ
  •    Số tiền
  •    Dự kiến hoàn thành

   

  Các nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp đã được phê duyệt trước đó, sẽ tiếp nhận đơn đặt hàng, cũng như yêu cầu của bạn để tiến hành dịch thuật. 

  Copyright © 2024 - Mokrica Trading & Services Company Limited.
  Dịch ngay
  SMS
  Zalo
  Facebook

  Chờ xử lý...

  news/news_detail